Ο Όμηρος επικός ποιητής ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πρώιμους ποιητές της Αρχαίας Ελλάδας. Ο θρύλος λέει ότι ήταν τυφλός και απήγγειλε τα ποιήματά του καθώς ταξίδευε από το ένα μέρος στο άλλο.